Disclaimer

Wszystkie treści przedstawione na stronie  przemyslawkwiecien.pl stanowią prywatne opinie autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku. Wszystkie treści zostały przygotowane z najwyższą starannością zgodnie z wiedzą dostępną autorowi, nie dają jednak żadnych gwarancji wyników finansowych przez instrumenty finansowe w przyszłości. Autor nie ponosi odpowiedzialności za działania czytelników.